Profile i przekroje

   

     Zaprezentowane na tej stronie oprogramowanie służy do szybkiego kreślenia profili podłużnych oraz przekrojów (kanalizacyjnych i melioracyjnych). Rysunek tworzony jest automatycznie (przez odpowiedni program) na podstawie podstawowych danych wprowadzanych przez użytkownika - takich jak np. długość odcinka, rzędne, itp. Gotowy projekt można odpowiednio przygotować przed wydrukiem - ustawiając skalę, poziom porównawczy, marginesy, ramkę, wstawiając tabelkę, dodatkowe opisy oraz obiekty. Możliwe jest również definiowanie zawartości tabeli z danymi profilu/przekroju, dzięki czemu programy przydatne są w szerszym spektrum zastosowań.

Rysunki profili, czy przekrojów bywają długie. Z użyciem programów tworzyć można wydruki nawet kilku-metrowej długości. Brak drukarki wstęgowej to jednak nie problem. Programy umożliwiają drukowanie projektu we fragmentach, na osobnych arkuszach papieru, które można skleić. Do każdego z programów dołączony jest również dodatkowy program służący do drukowania wielu profili/przekrojów na jednym arkuszu papieru (maks. 9 + tabelka). Projekty kreślone są przez programy jako grafika wektorowa, dzięki czemu wydruki są najwyższej jakości, podobnie jak wersje elektorniczne projektów, jakie można łatwo utworzyć korzystając z jednego z darmowych programów drukujących do plików w formacie PDF (np. Bullzip PDF printer, lub PDF Creator).

Programy pracują z dowolną wersją systemu Windows (95/98/XP/Vista/7). Minimalna wymagana rozdzielczość ekranu to: 1024x768. Więcej informacji o każdym z programów jak również ich wersje demonstracyjne oraz przykładowe projekty znaleźć można w odpowiednich działach na tej stronie.

Profile - kanalizacja


Program służy do kreślenia profili podłużnych sieci kanalizacyjnych. Profil składa się z odcinków, dla których definiowane są parametry kolektora oraz węzłów. Możliwe jest również wstawianie w dowolnym odcinku dodatkowych rzędnych terenu, określanie kolizji oraz dodawanie punktów (znaczników, które można opisać). Program wylicza kubatury wykopów dla określonej technologii robót.

więcej o programie
Profile - rowy


Program służy do kreślenia profili podłużnych rowów melioracyjnych i rzek. Profil składa się z odcinków, dla których końców określa się rzędne terenu, korony wału, dna oraz lustra wody. W obrębie każdego odcinka wstawić można kolizje, budowle (most, jaz, przepust, stopień) oraz punkty (znaczniki, które można opisać). Oprócz odcinków otwartego koryta, definiować można także odcinki rurociągu. W ich obrębie wstawić można kolizje i punkty, a także dodatkowe rzędne terenu oraz budowle (komory). Program umożliwia również definiowanie odcinków z opisem przebiegu rowu/rzeki (odcinek prosty, czy łuk).

więcej o programie
Przekroje


Program kreśli przekroje poprzeczne np. rowów, rzek, czy stawów. Użytkownik definiuje punkty i ich rzędne, dla terenu istniejącego i projektowanego. Można również wstawić osie symetrii (np. w przypadku przekroju rowu), a także zdefiniować poziomy wody (może być ich kilka). Program wylicza pola przekrojów dla wykopów i nasypów, a także pola przekrojów pod zdefiniowanymi rzędnymi lustra wody.

więcej o programie